O roli ławników
Suwałki 26/05/2016

Jerzy-Zabkiewicz-studio-Radia-5-25-05-16-e1464187182540
O roli ławników w wymiarze sprawiedliwości mówił w środę suwalczanin Jerzy Ząbkiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Krajowej Rady Sędziów Społecznych. Stowarzyszenie, mające siedzibę w Suwałkach, powstało, aby zjednoczyć środowisko ławników, którzy zajmują się obroną interesów obywateli w sądach, mają uprawnienia sędziów zawodowych. Czynnie uczestniczą w rozprawach. Niedawno Stowarzyszenie zorganizowało dwie międzynarodowe konferencje, w Gdańsku i Toruniu, aby wymienić się doświadczeniami z przedstawicielami z innych krajów Europy

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook