O maseczkach zdecyduje pracodawca
Kraj 02/12/2020

Rząd znowelizował przepisy dotyczące zasłaniania ust i nosa w pracy. Od dziś (02.12) to pracodawca decyduje o obowiązku noszenia maseczek przez pracowników, jeśli w pomieszczeniu jest więcej niż 1 osoba. Przypomnijmy, że rządowe rozporządzenie nakazywało zakrywanie ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba od soboty (28.11). Władze uznały, że rozwiązanie było zbyt daleko idące, w związku z czym zostało zmodyfikowane.

Zmiana dotyczy także osób przebywających w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Ponadto w zakładach pracy i wymienionych budynkach będzie można odkrywać usta i nos w celu spożycia posiłku.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2022. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook