Nowy sposób oszustów na wyłudzanie pieniędzy
21/10/2015

policja1

Nowa metoda wyłudzania pieniędzy. Oszuści tym razem podszywają się pod znaną firmę windykacyjną i wysyłają informację o niezapłaconym abonamencie radiowo-telewizyjnym. Taki list, wzywający do ostatecznego uregulowania długu, otrzymała mieszkanka Ełku. Do listu dołączony był gotowy przekaz pocztowy. Nieuregulowanie należności miało spowodować skierowanie sprawy do sądu. Kobieta nie zalegała z żadnymi opłatami, dlatego postanowiła dokładnie sprawdzić informacje zawarte w piśmie. Okazało się, że firma, która żąda zapłaty jest fałszywa, a podany numer infolinii nie odpowiada.

Policjanci ostrzegają przed oszustami i informują, że egzekwowaniem zaległości z tego tytułu zajmują się wyłącznie urzędy skarbowe właściwe dla miejsca zamieszkania dłużnika, a nie prywatne firmy. Kiedy nagle ktoś żąda od nas wpłaty jakiejkolwiek sumy pieniędzy zachowajmy czujność. To kolejny przypadek w Polsce, kiedy minimalnie zmieniana jest nazwa znanej firmy windykacyjnej, żeby wzbudzić pozory legalności.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook