Noclegownie zapełniają się bezdomnymi
01/12/2015

noclegownia

Jak co roku w okresie jesienno-zimowym zapełniają się ełckie noclegownie. Przypomnijmy, że bezdomni przed coraz niższymi temperaturami mogą schronić się w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot oraz w dwóch placówkach prowadzonych przez Caritas. To Dom św. Ojca Pio i Dom Dziennego Pobytu. W noclegowni Monaru przebywa obecnie 35 osób. Jak zapowiada Nikodem Kemicer, kierownik placówki – po nowym roku utworzonych zostanie 10 dodatkowych miejsc. Podopieczni noclegowni mają zapewnioną całodobową pomoc.

W noclegowni Caritas aktualnie przebywają 42 osoby. Ilość miejsc zostanie zwiększona, kiedy pogorszą się warunki pogodowe. – Nikomu nie odmówimy wsparcia – zapewnia Joanna Dziatkowiak z Caritas Diecezji Ełckiej.

W tym roku ełcka Caritas środki finansowe na pomoc dla osób potrzebujących pozyskała m.in. w ramach projektu „Pomagamy najbardziej potrzebującym” współfinansowanego przez Fundację PZU.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook