Niski poziom wód w powiecie ełckim
19/08/2015

jezioro-promenada

Bardzo niski poziom wód w powiecie ełckim. Powodem takiej sytuacji są oczywiście utrzymujące się od tygodni upały i brak deszczu. Do niskiego poziomu wód przyczyniła się również słaba tegoroczna zima. W większych jeziorach i rzekach poziom jest obniżony, natomiast mniejsze akweny wodne są prawie suche, informuje Edward Bałazy inspektor nadzoru ełckiej placówki terenowej Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.

Wody ubyło także w Wielkich Jeziorach Mazurskich. Akweny zasilane są jedynie przez dwie małe rzeki – Krutynię, która wpada do jeziora Bełdany i Sapinę w zlewni rzeki Węgorapy. Z jezior wypływają natomiast dwie rzeki – Pisa, która zasila dalej Narew oraz Węgorapa. Głównym źródłem zasilania jezior są opady deszczu, a te w tym roku nie występują zbyt często. Stan wody jest niski, jednak w porównaniu do lat ubiegłych wyższy o 8 cm, mówi Andrzej Żukowski kierownik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Giżycku. Pomimo niskiego poziomu wody szlak Wielkich Jezior Mazurskich jest bezpieczny.

Mimo że upały już ustąpiły, nagłego podniesienia poziomu wód nie możemy się spodziewać. Wszystko zależy bowiem od ilości deszczu, jaki spadnie w najbliższych tygodniach.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook