NIK o domach samopomocy
warmińsko-mazurskie 18/12/2017

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli środowiskowych domów samopomocy na Warmii i Mazurach. Wynika z nich, że placówki udzielające wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi zaspokajają potrzeby lokalnej społeczności. NIK ma natomiast zastrzeżenia co do nadzoru wojewody i samorządów nad funkcjonowaniem domów.

W okresie od roku 2014 do 2016 liczba środowiskowych domów samopomocy na terenie województwa wzrosła z 62 do 70. Co za tym idzie placówki oferują więcej miejsc i więcej osób z nich korzysta – mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Zastrzeżenia kontrolerów dotyczą rozpoznawania przez powiaty i gminy potrzeb lokalnych społeczności na usługi wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Samorządy podejmowały takie działania, jednak ich zakres był różny. Kompleksowo zrobiły to jedynie dwa z dziesięciu skontrolowanych samorządów – Miasto Mrągowo i Gmina Orzysza.

Izba wskazuje też nieprawidłowości w trybie rozdysponowania przez wojewodę warmińsko-mazurskiego dotacji na prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy.

Jak zapisano we wnioskach pokontrolnych, z uwagi na nieprawidłowości dotyczące nadzoru i kontroli nad funkcjonowaniem domów i wykorzystaniem przez nie otrzymanych dotacji, NIK rozważa przeprowadzenie ogólnopolskiej kontroli w tym zakresie.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook