Najzdolniejsi z rządowymi stypendiami
Region 20/11/2017

156 uczniów z województwa warmińsko-mazurskiego ze stypendiami Prezesa Rady Ministrów.

Wśród najlepszych uczniów z Warmii i Mazur wśród stypendystów znalazło się 35 młodych mieszkańców regionu; mowa o uczniach z Ełku, Olecka, Pisza, Białej Piskiej, Rucianego-Nidy, Giżycka, Węgorzewa i Gołdapi.

Stypendium Premiera przyznane zostało na rok szkolny 2017/2018. W nagrodę za ciężką pracę, przez 10 miesięcy uczniowie będą otrzymywać wsparcie finansowe w wysokości 258 złotych. By je otrzymać trzeba było spełnić co najmniej jeden z warunków: uzyskać promocję z wyróżnieniem oraz najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w przypadku pozostałych przedmiotów, wyniki co najmniej dobre.

Podczas ogólnopolskiej uroczystości w Warszawie z premier Beatą Szydło oraz minister edukacji Anna Zalewską złożono gratulacje i wręczono dyplomy wyróżnionym uczniom z całej Polski. Wśród 5 przedstawicieli stypendystów z województwa warmińsko – mazurskiego był również nagrodzony uczeń jednej ze szkół z naszego regionu. To Aneta Dem z Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie.

Pełna lista stypendystów Prezesa Rady Ministrów z naszego regionu:

Ełk:
Natalia Czyżewska z LO dla Młodzieży CEM WSFiZ Ełk im. mjr Władysława Raginisa w Ełku
Agata Bielenica z I LO w Ełku
Jakub Chodnicki z Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Ełku
Krzysztof Andruszkiwewicz z II LO w Zespole Szkół nr 2 w Ełku
Adrian Budziński z Technikum nr 6 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
Klaudia Zadroga z LO Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z/s w Ełku
Karol Modzelewski z Technikum ZDZ w Białymstoku z/s w Ełku
Kamila Gryczkowska z Technikum nr 5 w Ełku
Karolina Bielecka z Technikum nr 4 w Ełku
Simon Czupryński z LO w Zespole Szkół Sportowych w Ełku.

Olecko:
Krzesimir Grajewski z LO Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Natalia Niedźwiecka z Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Olecku
Kamil Niedźwiecki z II LO w Olecku
Martyna Galińska z Technikum nr 1 w Olecku
Barbara Kamińska z I LO w Olecku.

Pisz:
Aleksandra Katarzyna Szymańska z Katolickiego LO w Piszu
Bartosz Sadłowski z LO im. A. Osieckiej w Rucianem- Nidzie
Angelika Sierzputowska z Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej
Wiktoria Swęder z LO w Orzyszu
Julia Oliwia Makarska z Technikum przy Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu
Daniel Stachelek z II LO w Zespole Szkół nr 1 w Piszu
Stanisław Bagiński z Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
Weronika Kamińska z I LO w Piszu.

Giżycko:
Klaudia Kluczek z Technikum nr 3 w Giżycku
Marta Katarzyna Chełkowska z I LO w Giżycku
Paulina Bankiewicz z Technikum nr 2 w Giżycku
Sara Bader z Technikum ZDZ w Białymstoku z siedzibą w Giżycku
Sylwia Terefeńko z LO ZDZ w Białymstoku z siedzibą w Giżycku
Michał Piotr Szymański z II LO w Giżycku
Kamila Wiktoria Dziekońska z Technikum nr 1 w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku
Katarzyna Zujko z Samorządowego LO w ZSO w Wydminach.

Węgorzewo:
Klaudia Łoch z Technikum w Węgorzewie
Aneta Dem z LO w Węgorzewie.

Gołdap:
Dawid Ciołek z LO w Gołdapi
Sandra Kalwajtys z Technikum w ZSZ w Gołdapi.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook