,,Najczęściej śpiewali o miłości”
Suwałki 22/09/2020

Warsztaty tradycyjnych pieśni ludowych ,,Na styku kultur” odbyły się w Suwalskim Ośrodku Kultury. Uczestnicy spotkań, przez trzy dni (18-20.09) poznawali dawne melodie z różnych stron Suwalszczyzny. Wszystko pod okiem mistrzów, w tej dziedzinie: najstarszych i najbardziej uznanych śpiewaczek ludowych powiatu suwalskiego.

Ideą przyświecającą spotkaniom “Na Styku Kultur” jest promocja i upowszechnianie muzycznej wielokulturowości pogranicza. Suwalszczyzna jest krainą zróżnicowaną etnicznie i narodowościowo, i choć najliczniejszą grupę narodowościową stanowią Polacy, to niemały wpływ na kulturę regionu mieli licznie zamieszkujący tu Litwini, ludność pochodzenia białoruskiego i ruskiego, a także polscy Żydzi i barwni Cyganie.

– Każde spotkanie to warsztaty z Mistrzem, praca pod jego kierunkiem i prezentacja efektów na koncercie finałowym – tłumaczy Anna Szafranowska, SOK, instruktor śpiewu tradycyjnego.

Jak mówi Szafranowska, pieśni towarzyszyły życiu codziennemu. Najczęściej poruszały temat miłości. Czasami nieszczęśliwej, lub zakazanej.

Warsztaty zakończyły się koncertem finałowym, w którym udział wzięły najbardziej utytułowane śpiewaczki ludowe i zespoły z regionu. To nie koniec spotkań ,,Na styku kultur” w Suwałkach. W planach są też warsztaty pieśni litewskich, Rosjan i staroobrzędowców.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook