Nadawca

Zgodnie z treścią przepisu art. 14 a ustawy o radiofonii i telewizji BAJER FM Sp. J. z siedzibą w Suwałkach–Nadawca – realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji.

 

nazwa programu; BAYER FM
nazwisko, nazwa lub firma nadawcy; BAJER FM Sp. J. z siedzibą w Suwałkach
adres siedziby: ul. Bulwarowa 5, 16-400 Suwałki
dane kontaktowe adres korespondencyjny ul. Bulwarowa 5, 16-400 Suwałki
adres poczty elektronicznej poczta@bayerfm.eu
adres witryny internetowej www.bayerfm.eu
telefon kontaktowy +48 506 368 526
Imiona i nazwiska wspólników Emil Bajer, Maria Wiesława Bajer
Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do danych identyfikujących beneficjentów rzeczywistych danego nadawcy ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835) Emil Bajer, Maria Wiesława Bajer
Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do listy wszystkich dostarczanych przez niego usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych przez niego dzienników lub czasopism – stacja radiowa: Radio Bayer FM

– strony internetowe: www.bayerfm.eu

 

 

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej.
Organem właściwym w sprawach dotyczących radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook