Mundury nie dla wszystkich
Ełk 25/03/2016

Mundur-Strzelca

Czapki rogatywki, beretu żołnierskiego, kombinezonu czołgisty lub pilota, a także mundurów  wyjściowych czy polowych nie będą mogły nosić osoby, które nie są żołnierzami.  Takie zaostrzenia zakłada dokument podpisany przez ministra obrony narodowej. Rozporządzenie mówi także, że mundury wojskowe będą mogli nosić np.  rezerwiści, kombatanci, weterani a także członkowie grup paramilitarnych mających podpisane porozumienie o współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. W Ełku są dwie takie organizacje wojskowe. Jest to Jednostka Strzelecka „Strzelec” 1007 oraz Polska Organizacja Wojskowa. Jednostka Strzelecka „Strzelec” ma podpisane porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej . Jak mówi Radiu Bayer fm dowódca ełckiego oddziału Polskiej Organizacji Wojskowej, Piotr Augustynowicz, dokument nic nie zmienia, bo wytyczne, które są zawarte w rozporządzeniu są stosowane w umundurowaniu organizacji od dawna.

Nowe przepisy pozwalają też na noszenie mundurów uczniom klas wojskowych, tyle że nad lewą patką górnej kieszeni munduru, na ciemnoszarej podkładce, musi się znaleźć nazwa szkoły, uczelni lub organizacji. Takie zmiany wprowadza dyrektor ełckiego oddziału Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. -W naszej szkole, w klasach mundurowych uczy się blisko 150 uczniów –  mówi Kazimierz Raczyński, dyrektor placówki.

Rozporządzenie MON-u ma być niebawem opublikowane.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook