Most energetyczny Polska-Litwa prawie gotowy
09/10/2015

Most energetyczny Polska-Litwa prawie gotowy Ełk-Bis

To jedna z najważniejszych i najdroższych inwestycji w regionie północno-wschodniej Polski – mowa o budowie mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa, która jest na ukończeniu. Koszty inwestycji to prawie 2 mld złotych. W środę (9.10.2015) w Nowej Wsi Ełckiej oddano do użytku stację Ełk-Bis o poziomie napięcia 400 kilowoltów, gotowa też jest linia energetyczna Ełk-Łomża o długości 84 km, która połączy Polskę z Litwą i krajami nadbałtyckimi.

– Stacja Ełk-Bis jest jedyną w północno-wschodniej Polsce o tak dużym napięciu – mówi Beata Jarosz, rzecznik prasowy Polskich Sieci Energetycznych. W wymiarze międzynarodowym most elektroenergetyczny domknie brakujące ogniwo łączące systemy energetyczne krajów bałtyckich. – W wymiarze krajowym i regionalnym zapewni ciągłe dostawy prądu dla mieszkańców, ale też przyczyni się do budowy nowych i rozwoju już istniejących firm i fabryk, które potrzebują dużych dostaw prądu – dodaje Jarosz. Budowa mostu elektroenergetycznego przyniesie również korzyści finansowe dla gminy Ełk. – Z tytułu podatków do budżetu samorządu będzie wpływać rocznie około 4 mln złotych – informuje wójt Tomasz Osewski.

Linia elektroenergetyczna Polska-Litwa zostanie oddana do użytku pod koniec listopada. Koszt tej inwestycji po stronie Polskiej to miliard 800 mln złotych. Dofinansowanie unijne wyniosło prawie 690 mln.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook