Monika Wielgat i Katharina Kochanowska
Ełk 24/01/2018

„Opowieść wigilijna”, „Carmen”, „Orfeusz”, „West”, „Hallo Szpicbródka”… Nie sposób wymienić wszystkich spektakli, które na przestrzeni piętnastu lat wystawił Ełcki Teatr Tańca. O działaniach i spektaklach ETT rozmawialiśmy dziś w Bayer FM z Moniką Wielgat i Kathariną Kochanowską, tancerkami. W najbliższym czasie ełcka publiczność będzie miała okazję zobaczyć Ełcki Teatr Tańca w spektaklu „Topicha”. 

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook