„Moje miasto – moja cerkiew”
Ełk 17/05/2018

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego jest pierwszą w Polsce organizacją skupiającą wiernych prawosławnych. Choć oficjalnie zostało zarejestrowane 3 marca 1989 roku w Białymstoku, to starania do powołania tego stowarzyszenia rozpoczęły się już wcześniej. Niestety, ówczesne władze kraju nie były przychylne tym planom, stąd długi okres niełatwych przygotowań do rozpoczęcia działalności. Obecnie stowarzyszenie ma już swoje koła terenowe – między innymi w Warszawie, Białymstoku, Ełku, Hajnówce, Supraślu czy Siemiatyczach.

W ramach działalności stowarzyszenie podejmuje między innymi działania oświatowe i kulturalne. Jednym z takich działań jest wernisaż wystawy fotograficznej „Moje miasto – moja cerkiew”, którą będzie można oglądać od 20 do 31 maja w Ełckim Centrum Kultury.

O wydarzeniu mówi Halina Malesiak, przewodnicząca powstałego w 2004 roku ełckiego koła terenowego Bractwa Prawosławnego świętych Cyryla i Metodego.

Do ełckiego koła terenowego Bractwa Prawosławnego świętych Cyryla i Metodego należy obecnie 19 osób. Koło działa przy Cerkwi Świętych Piotra i Pawła w Ełku.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2021. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook