Mniej przestępstw i większa wykrywalność
Ełk 31/01/2017

Policja podsumowanie 31-01-2017

Spadek liczby przestępstw i ich większa wykrywalność- to główne wnioski jakie płyną z przedstawionych w poniedziałek (30.01.) danych podczas konferencji podsumowującej miniony rok pracy ełckich policjantów. W 2016 roku funkcjonariusze podjęli prawie 9 tysięcy interwencji. Ponad tysiąc sześćset osób zostało zatrzymanych w areszcie. Mundurowi wypisali też prawie dwa i pół tysiąca mandatów. Z danych statystycznych wynika również, że funkcjonariusze szybko reagują na zgłoszenia- najszybszy czas dojazdu do zdarzeń pilnych w województwie wynosi 5,5 minuty.

Dane statystyczne podsumowujące pracę funkcjonariuszy w 2016 roku przedstawili komendant Powiatowy Policji w Ełku Paweł Szyperek i jego zastępca Jarosław Werla.

W odprawie rocznej uczestniczyli funkcjonariusze, przedstawiciele władz samorządowych, żandarmerii, nadleśnictwa, służb mundurowych czy związków zawodowych. W spotkaniu wzięła udział również senator Małgorzata Kopiczko.

– Komenda funkcjonuje sprawnie, czego potwierdzeniem są statystyki, m.in. wysoka wykrywalność przestępstw- zwracał uwagę komendant Paweł Szyperek.

Nowym narzędziem w pracy policjantów jest wprowadzona w zeszłym roku Krajowa Mapa Zagrożeń.
– Pomaga ona eliminować sytuacje uciążliwe dla społeczeństwa- dodaje Paweł Szyperek.

– Był to trudny rok dla policjantów, dlatego tym bardziej cieszą dobre wyniki ich pracy- powiedział Arkadiusz Sylwestrzak, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Przypomnijmy, że ełcka komenda dzięki współpracy z samorządami uzyskała w 2016 roku wsparcie w kwocie blisko 230 tysięcy złotych. Z tych środków m.in. zakupiono dwa nowe pojazdy czy zagospodarowano dodatkowe patrole na terenie powiatu.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook