Miliony na program „Senior+”
Region 16/02/2018

Na ponad 50 milionów złotych opiewa suma dotacji, które przyznano samorządom w całej Polsce w ramach rządowego programu „Senior+”. W tym gronie znalazły się gmina Banie Mazurskie i miasto Ełk.

Program został podzielony na dwa moduły. W ramach pierwszego samorządy mogły ubiegać się o wsparcie na utworzenie, przebudowę i wyposażenie dziennych domów pobytu i klubów seniora. I tu o środki postarała się Gmina Banie Mazurskie, której przyznano dofinansowanie w wysokości 125 tysięcy złotych.
– Utworzymy klub seniora w świetlicy w miejscowości Wróbel – zapowiada wójt, Łukasz Kuliś.

Drugi moduł zapewni funkcjonowanie już istniejącym placówkom. Samorząd miejski w Ełku otrzymał 30 tysięcy złotych. Kwota zostanie przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków powstałego niedawno Klubu Seniora, którego siedzibą jest tzw. pałacyk przy ul. Piłsudskiego.

Program „Senior+” został uruchomiony w 2015 roku, jednak w tym roku zostały podniesione kwoty przyznawane samorządom – wyjaśnia poseł Prawa i Sprawiedliwości z Ełku, Wojciech Kossakowski.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej niebawem ma ogłosić kolejny nabór wniosków w ramach programu „Senior+”. Do rozdysponowania na ten rok pozostała jeszcze kwota prawie 30 milionów złotych.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2021. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook