Milionowe straty wyrządzone przez bobry
05/11/2015

kasa_4

Około tysiąca wniosków o odszkodowania za szkody spowodowane przez bobry wpłynęło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Do tej pory wypłacono już ponad 2,5 miliona złotych. Łączną wartość szkód oszacowano na ponad 3 miliony. – Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, każdy rodzaj szkód wyrządzonych przez bobry może być zrekompensowany przez państwo – mówi Maja Jakubiuk, główny specjalista do spraw ochrony gatunkowej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Środki przeznaczone na odszkodowania pochodzą z budżetu państwa z rezerwy celowej Ministra Finansów.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook