Miasto podzielone na 3 okręgi wyborcze
Ełk 14/03/2018

Koniec z jednomandatowymi okręgami wyborczymi w Ełku. Radni miejscy przyjęli uchwałę dzielącą miasto na trzy okręgi wyborcze.

Wprowadzona zmiana ma związek z nowelizacją kodeksu wyborczego, która weszła w życie pod koniec stycznia tego roku. Zgodnie z nowymi przepisami w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców wprowadzane są okręgi wielomandatowe. Oznacza to, że radni wybierani są w systemie proporcjonalnym a nie większościowym.

Jak informuje Marcin Radziłowicz, sekretarz miasta, liczba mieszańców Ełku ujętych w rejestrze wyborców to 57 tysięcy 330 osób. Daje ona możliwość podziału miasta na 3 lub 4 okręgi wyborcze. Ostatecznie przyjęto podział na 3 okręgi. Jak zostały wyznaczone ich granice – o tym Marcin Radziłowicz.

Z takim podziałem miasta na okręgi nie zgodził się radny Tomasz Dawidowski, który zaproponował, by całe osiedle Zatorze znalazło się w okręgu wyborczym nr 3.

Wniosek radnego Dawidowskiego nie spotkał się z akceptacją większości radnych. Ostatecznie uchwała o podziale miasta na okręgi wyborcze została przyjęta przy jednym głosie przeciw – właśnie radnego Dawidowskiego i jednym wstrzymującym się.
Od głosowania wstrzymał się radny Krzysztof Wiloch.

Wybory samorządowe mają odbyć się jesienią tego roku. O ostatecznym terminie zdecyduje premier Mateusz Morawiecki.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook