Miasto czeka na kandydatów do Włóczni
Suwałki 07/12/2020

Można zgłaszać już kandydatów do Włóczni Jaćwingów 2020. Nagroda promuje wybitne osiągnięcia i sukcesy oraz zasługi dla Miasta Suwałk w danym roku we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Wyróżnienie jest indywidualne lub zespołowe, przyznawane osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom. Propozycje możecie zgłaszać do 15 stycznia 2021 roku. Wszystkie nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione przez kapitułę, złożoną z laureatów tej nagrody z dwóch poprzednich lat. To oni wskażą komu należy się to wyróżnienie przypadające za powoli mijający już 2020 rok. Do składania wniosków zachęca Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Włócznie zostaną wręczone podczas uroczystej gali. Ta zazwyczaj odbywała się w karnawale. Wydarzenie było połączone z balem Prezydenta Miasta. Z uwagi na pandemię koronawirusa wręczenie nagród w podobnym terminie – czyli w karnawale nie będzie możliwe.

Formularz zgłoszeniowy znajdziecie się na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook