Maseczki w biurze to już obowiązek
Kraj 30/11/2020

Noszenie maseczek w biurze to teraz obowiązek. Od soboty (28.11) obowiązuje rządowe rozporządzenie według którego, noszenie maseczki jest już obowiązkowe w pracy niezależnie od zachowywanego dystansu. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, jeżeli w pomieszczaniu w którym pracujemy jest więcej niż jedna osoba musimy przez cały czas zakrywać nos i usta. W rezultacie niemożliwe staje się np. zjedzenie kanapki lub wypicie kawy na stanowisku pracy. Do tej pory, jeżeli wykonywaliśmy obowiązki służbowe niezwiązane z bezpośrednią obsługą klienta, mogliśmy zdjąć maseczkę. Rozporządzenie usuwa ten wyjątek. Teraz, w maseczce musimy chodzić praktycznie wszędzie. Od nowych przepisów jest jednak kilka wyjątków – maseczkę możemy zdjąć, jeżeli w pomieszczeniu w którym pracujemy jesteśmy sami. Bez maseczki mogą pracować również np: kierowcy publicznego transportu zbiorowego, pod warunkiem oddzielenia kierującego od przewożonych osób, osoby sprawujące kult religijny podczas jego sprawowania, żołnierze wykonujący zadania służbowe, oraz osoby, których miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2022. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook