Marszałek nagrodził najzdolniejszych podlaskich uczniów
Suwałki/Białystok 18/11/2020

Uczeń z Suwałk w gronie 22 najzdolniejszych uczniów nagrodzonych przez marszałka województwa podlaskiego.

Mowa o Mateuszu Kuprewiczu z ósmej klasy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Uczeń jest laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, laureatem Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego i ogólnopolskim finalistą Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości. Jego średnia ocen to prawie 6:00. Tak jak pozostali wyróżnieni uczniowie otrzymał 4 tysiące złotych.

Wszystkim stypendystom Artur Kosicki, marszałek województwa złożył dziś gratulacje. Wszystko drogą internetową, z powodu pandemii.

Jednocześnie dodał, że satysfakcja z przyznanych nagród jest niepełna, bo w związku z panującą pandemią i obowiązującymi ograniczeniami nie wszyscy uczniowie mogli spełnić wymagane kryteria dotyczące udziału w konkursach i olimpiadach. Dlatego tegoroczna lista stypendystów jest krótsza niż w latach ubiegłych.

– Jesteśmy w bardzo trudnym czasie, obostrzenie dotyczą nie tylko nauki w szkołach, ale również organizacji różnego rodzaju konkursów, olimpiad, które są wyznacznikiem tego aby móc ubiegać się o stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego. Dlatego nie jesteśmy do końca zadowoleni – zaznaczył marszałek – Mamy ogromną nadzieję, że już w przyszłym roku wszystko wróci do normy, będziemy mogli nagrodzić więcej osób, a przede wszystkim spotkać się z laureatami już nie online, ale bezpośrednio.

Dodajmy, że warunkiem otrzymania takiego stypendium jest średnia ocen nie mniejsza niż 5,0. Stypendysta musi być co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu /olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ ponad wojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/ międzynarodowym lub co najmniej dwukrotnie finalistą konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym. Z 93 wniosków stypendialnych, które wpłynęły do urzędu marszałkowskiego w Białymstoku, 22 uczniów spełniło powyższe kryteria.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2022. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook