Małym i dużym sport zdrowiu służy
Suwałki 02/02/2018

Z pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej będą mogli skorzystać uczniowie ze szkół podstawowych w Suwałkach. Miasto otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 86 tys. zł na realizację projektu pn. „Małym i dużym sport zdrowiu służy”. Na zajęcia będzie uczęszczało ponad 1000 uczniów. Zajęcia realizowane będą w okresie luty – grudzień 2018 r. (26 tygodni) z wyłączeniem wakacji, w wymiarze 177 godzin tygodniowo. Głównym celem zadania jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej jako uzupełnienie i wsparcie prowadzonego w trakcie nauki szkolnej procesu rozwojowego.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2021. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook