Magda Szumska z MHE
Ełk 14/11/2016

magda-szumska-z-mhe-14-11-2016

Z tematyką związaną z historią drukarstwa na Mazurach i używaną przez braci Małeckich czcionką, zapoznaje mieszkańców regionu Muzeum Historyczne w Ełku. Spotkania przygotowano z myślą o różnych grupach wiekowych. Dzieci wraz z opiekunami mają możliwość 19 listopada uczestniczyć w cyklu Sobotnie Poranki w Muzeum, którego tematem przewodnim będą „Warsztaty drukarskie”. Zajęcia o tej samej nazwie odbywać się będę także w dniach 28 XI – 2 XII, a udział w nich wezmą gimnazjaliści i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Aktualnie w warsztatach z „historią drukarską w tle” uczestniczą przedstawiciele szkół podstawowych wraz z opiekunami.

Poza tym muzeum jest współorganizatorem konkursów „Historia Polski słowem, pieśnią i pędzlem opowiedziana” oraz „Trudne czasy” . W niedługim czasie poznamy ich wyniki.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook