Lucyna Sobczak i Joanna Wojciechowska z SP 7 w Ełku
Ełk 23/11/2017

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku od zeszłego rok realizuje projekt pod nazwą „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Polega on na wyminie doświadczeń nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach projektu piętnastu nauczycieli odbywa działania typu „job shadowing”. Odwiedzając szkoły w różnych krajach Europy, kadra ełckiej „siódemki” poznaje metody, a także narzędzi wykorzystywane codziennej pracy.

W drugim tygodniu listopada trzy nauczycielki – Lucyna Sobczak, Joanna Wojciechowska i Monika Majczyna – przebywały w Hiszpanii w miejscowości Alcazar de San Juan. Podczas czterodniowego pobytu panie poznawały pracę szkoły podstawowej CEIP EL SANTO. Obserwowały szereg zajęć indywidualnych i grupowych, aby zaczerpnąć jak najwięcej metod i form wykorzystywanych w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oprócz obserwacji lekcji panie poczyniły wiele spostrzeżeń dotyczących różnic w funkcjonowaniu szkół.  Najważniejsza to przede wszystkim rozkład dnia. W hiszpańskiej szkole uczniowie oraz nauczyciele pracują od 9:00 do 14:00 i mają tylko jedną półgodzinną przerwę. Podczas lekcji ogromny nacisk położony jest na pracę w grupach, co dla uczniów wydaje się być normą. Jednym z priorytetów szkoły jest czytelnictwo. W placówce funkcjonuje biblioteka, która jest bardzo przyjaznym dla uczniów miejscem, a lekcje biblioteczne wpisane są w plan lekcji. Ponadto na korytarzach utworzono kąciki czytelnicze, a w różnych miejscach widnieją cytaty zaczerpnięte z dzieł literackich. To tylko nieliczne spostrzeżenia. Bardzo miłym akcentem było gorące powitanie, spotkanie z władzami miasta oraz zwiedzanie Alcazar de San Juan i najbliższej okolicy. Kontakt z innym systemem nauczania, polityką oświatową innego kraju, innowacjami w nauczaniu, wymianą doświadczeń, spowodował wzrost kompetencji dydaktycznych uczestników i nabycie nowych umiejętności, które zostaną zastosowane w praktyce oraz przekazane całej kadrze pedagogicznej szkoły podczas najbliższej Rady Pedagogicznej.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 7 mają już za sobą wizyty we Włoszech, w Bułgarii, w Czechach i w Hiszpanii. W następnym roku odbędzie się ostatnia podróż. Tym razem przedstawiciele kadry SP7 przypatrywać się będą swoim kolegom „po fachu” w Niemczech.

 

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook