Ławeczka W. Kętrzyńskiego odsłonięta
Giżycko 26/07/2018

Ławeczka Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku oficjalnie odsłonięta. Uroczystość z udziałem władz miasta oraz inicjatorów takiego upamiętnienia tej postaci miała miejsce w środę (25.07.18) przy fontannie w parku Marcina Gerssa.

Przy ławeczce postawiona została również rzeźba odwzorowująca zabawkę z początku XX w. pochodząca z Leca, czyli dawnego Giżycka, jaką bawiły się dzieci, a być może sam Wojciech Kętrzyński.

– W tym roku obchodzimy jednocześnie stulecie odzyskania niepodległości i stulecie śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego naszego rodaka, który mieszkał w Giżycku i chodził tymi ulicami – mówił Wojciech Iwaszkiewicz, burmistrz grodu nad Niegocinem.

Wojciech Kętrzyński był historykiem. Brał udział w powstaniu styczniowym, za co kilkukrotnie przebywał w więzieniu, gdzie przetłumaczył na łacinę swoją pracę doktorską.

Był także założycielem Komitetu Niesienia Pomocy Mazurom, wspierał materialnie „Gazetę Lecką” oraz „Mazura”.

W wielu swoich publikacjach zwracał uwagę na niebezpieczeństwo zniemczenia ludności mazurskiej, ale też na jej głębokie przywiązanie do polskiej kultury i języka.

Przez ponad 40 lat pracował w Zakładzie im. Ossolińskich we Lwowie, który dzięki niemu stał się ośrodkiem naukowym, gdzie zgromadzone zostały bezcenne rękopisy i starodruki. Od jego nazwiska nazwę nosi miasto Kętrzyn.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook