Kto dostał „Bociana” ?
Ełk 19/05/2017

Obraz-089-e1

Znamy laureatów kolejnej edycji Ełckiego Bociana. To nagrody przyznawane przez Starostwo Powiatowe w Ełku osobom zasłużonym dla rozwoju powiatu.
Wyróżnienia i statuetki wręczane są w ośmiu kategoriach.

W tegorocznej edycji główne nagrody, czyli Statuetki Ełckiego Bociana otrzymało 7 osób i firm.

W kategorii edukacja i wychowanie kapituła doceniła kapitana Ełckiego Klubu Sportowego „Szczypiorniak”, Artura Bućko. Statuetkę otrzymał za promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców powiatu.

 

W kategorii kultura fizyczna, turystyka i ekologia statuetkę otrzymał Michał Małolepszy, organizator różnego rodzaju imprez, m.in. off road’owych.

W dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego główną nagrodę przyznano Helenie Brodowskiej ze Starych Juch. Laureatka sama o sobie mówi, że robi bardzo dużo.

 

Za rozwój i wspierania przedsiębiorczości doceniona została firma PRODEKO EŁK, natomiast za rozwój samorządności lokalnej Bocianem nagrodzono Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur”. W dziedzinie filantropii i sponsoringu statuetkę przyznano firmie SERWISTAL.

Za rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej nagroda główna powędrowała do Cezarego Kasprzaka, dowódcy Jednostki Strzeleckiej 1007 Ełk. Laureat nagrodę dedykował swoim podopiecznym.

 

– W powiecie ełckim od lat nie brakuje osób, które warto nagradzać za ich działalność – powiedział gospodarz Gali, starosta ełcki Marek Chojnowski. I dodał, że tradycja Ełckich Bocianów będzie kontynuowana.

 

Lista wyróżnionych i nagrodzonych:

1. Edukacja i wychowanie
wyróżnienia: Stanisław Rudnik, Zespół Szkół nr 2 w Ełku.
statuetka Bociana: Artur Bućko

2. Kultura fizyczna, turystyka i ekologia
wyróżnienie: Jolanta Grzesiukiewicz
statuetka Bociana: Michał Małolepszy

3. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
wyróżnienia: Aneta Zamojska, Marek Buze
statuetka Bociana: Helena Brodowska

4. Rozwój i wspierania przedsiębiorczości:
statuetka Bociana: PRODEKO EŁK

5. Rozwój samorządności lokalnej
statuetka Bociana: Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur”

6. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej
wyróżnienie: Agnieszka Zyskowska
statuetka Bociana: Cezary Kasprzak

7. Filantropia i sponsoring
statuetka Bociana: SERWISTAL

8. Nagrody specjalne
wyróżnienie: Wojciech Kujawski

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook