Kontrolują zimowiska
warmińsko-mazurskie 08/02/2018

Warunki w jakich uczniowie wypoczywają na zimowiskach, półkoloniach czy obozach sportowych na Warmii i Mazurach sprawdza Państwowa Inspekcja Sanitarna. Przedmiotem kontroli są warunki lokalowe w jakich mieszkają młodzi ludzie, stan sanitarny i techniczny łazienek, dostęp do ciepłej wody i środków higieny osobistej, oceniane są także warunki w jakich żywione są dzieci i młodzież. Od połowy stycznia do 5 lutego inspektorzy sanitarni sprawdzili na Warmii i Mazurach 163 turnusy wypoczynkowe.
Przeprowadzone kontrole zakończyły się nałożeniem dwóch mandatów karnych na kwotę 400 zł – poinformował Jacek Szydłowski z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

W obu przypadkach kontrole sprawdzające wykazały, że nieprawidłowości zostały usunięte.

Mimo że na Warmii i Mazurach ferie zimowe już się skończyły to nasz region jest kierunkiem wybieranym przez uczniów, gdzie wypoczynek zimowy wciąż trwa.
Jak zapowiada Szydłowski kontrole prowadzone będą wszędzie tam, gdzie przebywać będą dzieci, w trosce o ich bezpieczeństwo.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2021. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook