Konkurs z Wigrami w tytule
Suwałki 11/01/2019

Konkurs plastyczny z okazji 30-lecia istnienia ogłosił Wigierski Park Narodowy. Udział w nim mogą wziąć uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Tematem prac mają być wyróżniające się walory przyrodnicze i krajobrazowe WPN, utrwalone w malarstwie, grafice lub rysunku. Szczegóły przedstawił Jarosław Borejszo – dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego.

Konkurs składa się z dwóch etapów – szkolnego i finałowego. Pierwszy etap to wstępna ocena prac w szkołach, w wyniku której nastąpi wybór maksymalnie 3 najlepszych prac z danej klasy, grupy lub zespołu. Następnie komisja powołana przez Wigierski Park Narodowy pod okiem specjalistów oceni prace pod względem artystycznym i wytypuje w każdej kategorii nagrodę główną i 5 wyróżnień. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 lutego. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, a ich dzieła zostaną opublikowane w kwartalniku „Wigry” oraz na stronie internetowej parku.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2022. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook