Konkurs na mural ,,Suwałki dla Niepodległej”
Suwałki 26/04/2019

Ogólnopolski Otwarty Konkurs na Mural Artystyczny ,,Suwałki dla Niepodległej” ogłosił Prezydent Suwałk. Ratusz czeka na projekty wielkoformatowego malowidła ściennego, które zostanie wykonane na ścianie budynku przy ul. T. Kościuszki 19 w Suwałkach. Mural ma upamiętnić 100. rocznicę wyzwolenia miasta. Organizatorzy konkursu zastrzegają, że w projekcie powinna być uwzględniona droga Suwałk do niepodległości, a także wartości związane z tradycją i historią miasta przy jednoczesnym zaakcentowaniu wielokulturowości. Autorzy projektów muszą też pamiętać o wpisaniu malowidła w kontekst architektoniczny ściany budynku przy ul. T Kościuszki 19.

Projekty na papierze w formacie A3 oraz w formie elektronicznej na nośniku CD lub pamięci zewnętrznej USB wraz z kartą zgłoszeniową można dostarczyć listownie, kurierem lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2019 roku, do godziny 15:30. Kopertę należy zaadresować na: Wydział Kultury, Turystyki i Promocji, Urząd Miejski Suwałki, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Najlepszy projekt wybierze komisja konkursowa złożona z pracowników Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Suwalskiego Ośrodka Kultury i Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Suwałkach.

Autorzy najlepszych prac otrzymają odpowiednio 4 tys. zł, 2 tys. zł i 1 tys. zł. Regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa oraz rysunek techniczny budynku są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach um.suwalki.pl Odsłonięcie muralu na kamienicy przy ul. T. Kościuszki 19 odbędzie się 24 sierpnia, dokładnie w 100. rocznicę wyzwolenia Suwałk.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook