Komu Włócznia Jaćwingów?
Suwałki 30/04/2018

Do 1 czerwca można zgłaszać kandydatów do nagrody prezydenta Suwałk ,,Włócznia Jaćwingów”. Nagroda promuje wybitne osiągnięcia i sukcesy oraz zasługi dla miasta w danym roku we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Wyróżnienie jest indywidualne lub zespołowe, przyznawane osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom. Od trzech lat można również zgłaszać wnioski o nagrodę dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Szczegóły przedstawił Czesław Renkiewicz, prezydent miasta.

O tym, kto otrzyma nagrody, dowiemy się tradycyjnie podczas uroczystej gali, która odbędzie się przy okazji Dni Suwałk w sierpniu tego roku.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2021. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook