Kolejni chętni do wojska
Suwałki 06/09/2017

Kolejni kandydaci do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej zgłaszają się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach. Dziś (06.09) w WKU odbywa się posiedzenie komisji kwalifikującej ochotników. Na rozmowę przybyło kilkadziesiąt osób. Osoby zakwalifikowane czeka ośmiodniowe lub szesnastodniowe szkolenie, przysięga wojskowa a następnie służba w kolejnej kompanii suwalskiego batalionu Obrony Terytorialnej – mówi podpułkownik Jarosław Kowalewski, szef WKU w Suwałkach.

Pierwsza kompania suwalskiego batalionu OT przysięgę złożyła w miniona niedzielę. Misją Wojsk Obrony Terytorialnej, jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego czy klęsk żywiołowych i katastrof.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook