Kolejna debata o oświacie
03/12/2015

2.12.2015 spotkanie POST (2)

W ełckim Centrum Edukacji Ekologicznej debatowali wczoraj przedstawiciele szeroko rozumianych mediów. Było to kolejne ze spotkań środowiskowych organizowanych przez władze miasta i powiatu, których celem jest stworzenie strategii Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego. Projekt na tym etapie ma za zadanie określenie oczekiwań różnych środowisk wobec placówek szkolnych. Opinie mieli okazję wyrazić już m.in. ełccy przedsiębiorcy i młodzież. W styczniu 2016 roku na konferencji podsumowane zostaną wszystkie spotkania środowiskowe i wyznaczone wspólne cele.

– Wnioski po spotkaniu są bardzo ciekawe – przyznał Andrzej Szeniawski, ekspert Centrum Edukacji Obywatelskiej, wspierającego ełcki samorząd w tworzeniu strategii.

Warto dodać, że samorządowcom zależy na tym, aby lokalna społeczność aktywnie włączyła się do opracowywania nowej strategii. Szerokie spektrum pozwoli na lepsze zdefiniowanie celów i wybranie sposobów na ich realizację. W najbliższej przyszłości planowane jest spotkanie z rodzicami.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook