Kolej w 2018
warmińsko-mazurskie 05/01/2018

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego podpisał ze Spółką Przewozy Regionalne umowę na dofinansowanie przewozów pasażerskich w 2018 roku. Jest to kwota 44 mln złotych, która pochodzi z budżetu samorządu województwa.

Za te pieniądze zrealizowanych zostanie 114 lokalnych połączeń kolejowych na terenie Warmii i Mazur. Jak mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin, ich liczba w 2018 roku nie zmieni się.

Z usług Przewozów Regionalnych korzysta codziennie około 10 tys. pasażerów.

W 2018 roku ruszą również dwie ważne dla subregionu ełckiego inwestycje kolejowe. Za kwotę prawie 290 mln zmodernizowana zostanie trasa Szczytno-Pisz-Ełk. Za prawie 600 mln złotych remontu i elektryfikacji doczeka się trasa kolejowa Ełk-Korsze.

Dodatkowe środki w kwocie 13 mln złotych zostały przekazane w ramach tzw. Funduszu Kolejowego na zakup bądź modernizację taboru kolejowego.
– W tym roku Urząd Marszałkowski planuje zakup trójczłonowego autobusu szynowego – dodaje Brzezin.

 

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook