Kobieto, królowo, szatanie, aniele
Suwałki 08/03/2021

Artystyczny happening z okazji Dnia Kobiet przygotował Suwalski Ośrodek Kultury. Z okna Galerii Chłodna 20 w Suwałkach słowa mistrzów pióra przytoczą Włodek Ciborowski, Emil Kulbacki, Klaudia Kozakiewicz, Mirka Krymska, Halina Mackiewicz, Krzysztof Masłowski, Dorota Skłodowska, Joanna Sztelmer-Stabińska i Magdalena Zielińska. Wszystko o 15:30. W programie też kwiatek dla Pań. Wszak to celebrowane od 111 lat Święto Kobiet. O szczegółach Alicja Andrulewicz, dyrektor SOKu.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook