Jolanta Mikołajczyk i Krystian Koperek
Ełk 16/04/2018

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności zawodowych. W placówce poznają swój fach przyszli budowlańcy i mechanicy. CKPiU doradza też młodzieży i dorosłym odnośnie ich dalszej kariery. O działalności szkoły i organizowanych w najbliższym czasie wydarzeniach rozmawialiśmy dzisiaj z zastępcą dyrektora Jolantą Mikołajczyk oraz uczniem Krystianem Koperkiem.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook