Jest zgoda na pozyskiwanie ślimaka winniczka
Ełk 12/01/2017

limak-winnicze

Do 400 ton ślimaka winniczka będzie można zebrać w bieżącym roku na Warmii i Mazurach. To pierwsza pozytywna decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie w tej sprawie od kilku lat. Przypomnijmy, że w latach 2014-2016 pozyskiwanie winniczka było wstrzymane.Jak informuje Regionalna Dyrekcja – główną przyczyną tej decyzji była słaba kondycja populacji ślimaka winniczka.  A zaznaczyć trzeba, że mięczak ten podlega częściowej ochronie gatunkowej.  Przeprowadzone badania wykazały, że trzyletnia przerwa pozwoliła na wydanie w tym roku decyzji zezwalającej na zbiór winniczka.
– Ślimaki mogą być zbierane tylko przez 30 dni, w okresie od 20 kwietnia do 31 maja- mówi Maja Jakubiuk główny specjalista do spraw ochrony gatunkowej olsztyńskiego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.  – Na pozyskiwanie ślimaka winniczka trzeba mieć zgodę RDOŚu – zaznacza Jakubiuk.

 

Pozyskiwane mogą być ślimaki, których średnica muszli wynosi powyżej 3 cm.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook