Jest śledztwo ws. szkoły
Becejły 16/10/2017

Śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Mariusza Grygieńcia, wójta gminy Szypliszki wszczęła Prokuratura Rejonowa w Suwałkach. Chodzi o głośną sprawę Szkoły Podstawowej w Becejłach. Placówkę prowadziła Fundacja, ale ze względu na koszty zaniechała działalności w tym zakresie. Wówczas wójt poprosił rodziców, aby przenieśli swoje dzieci do szkoły w pobliskiej Słobódce. Kilka osób się na to nie zgodziło. Przez pierwszy tydzień roku szkolnego przyprowadzały one swoje pociechy pod drzwi zamkniętej jednostki. Oczekiwały, że wójt uruchomi szkołę. Za sprawą rodziców i Podlaskiego Kuratora Oświaty tematem zainteresowały się ograny ścigania, które po miesięcznym postępowaniu wyjaśniającym wszczęły śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków. Jak poinformowała Izabela Sadowska-Rejterada, Prokurator Rejonowy w Suwałkach niedopełnienie obowiązków miało polegać na tym, że wójt nie przejął szkoły do jej dalszego prowadzenia. W myśl artykułu 231 Kodeksu Karnego funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook