Jakie stanowiska piastują przedstawicielki płci pięknej?
Ełk 08/03/2021

Kultura, oświata, służba zdrowia, edukacja- zdecydowanie rzadziej: służby mundurowe, administracja samorządowa czy rządowa – w Dniu Kobiet postanowiliśmy przyjrzeć się, jakie stanowiska piastują przedstawicielki płci pięknej w naszym regionie.

Życzenia w Dniu Kobiet płyną do wszystkich pań, niezależnie od ich zawodowych osiągnięć. Przypomnijmy, że święto obchodzone to jest corocznie 8 marca od 1910 roku.

W Ełku panie prym wiodą w jednostkach kulturalnych. Dyrektorem Ełckiego Centrum Kultury jest Aneta Werla, a Miejskiej Biblioteki Publicznej – Iwona Adeszko.

Zaglądamy do samorządów lokalnych.

W Urzędzie Miasta Ełku funkcje prezydentów, zastępców i sekretarza pełnią mężczyźni. Lepiej sytuacja wygląda, gdy patrzymy na stanowiska naczelników poszczególnych wydziałów. Małgorzata Pikus kieruje Wydziałem Edukacji, naczelnikiem Wydziału Nadzoru jest Dorota Żytyniec, Marta Herbszt – Naczelnikiem Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Irena Katarzyna Podlecka jest Naczelnikiem Wydziału Polityki Społecznej, Renata Anna Samełko kieruje Wydziałem Strategii i Rozwoju, Joanna Rafałowska – Wydziałem Świadczeń, a Patrycja Łapińska – Biurem Związku ZIT MOF Ełk.

Starosta Powiatu Ełckiego i jego zastępca to stanowiska zajmowane przez mężczyzn. Bożenna Puławska piastuje urząd Etatowego Członka Zarządu Powiatu Ełckiego, a Grażyna Boroda – skarbnika.

Jak wygląda sytuacja w urzędach gmin powiatu ełckiego? Gminą Stare Juchy kieruje Ewa Jurkowska-Kawałko, a zastępcą wójta Gminy Ełk jest Bożena Wołyniec. Pozostałymi urzędami kierują mężczyźni.

Na stanowisku wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego zasiada była burmistrz Giżycka – Jolanta Piotrowska. Wśród posłanek z naszego regionu wspomnieć należy Urszulę Pasławską i Monikę Falej, a wśród senatorów Małgorzatę Kopiczko.

Kobieta kieruje szpitalem miejskim w Ełku, prezesem zarządu Pro-Medici jest Bożena Szelągowska.

Prym wiodą panie, jeśli chodzi o stanowiska oficerów prasowych komend powiatowych policji w regionie. W Ełku to Agata Kulikowska de Nałęcz, Giżycku – Iwona Chruścińska, Gołdapi – Anna Barszczewska, Olecku- Justyna Sznel, Piszu- Anna Szypczyńska, Węgorzewie – Agnieszka Filipska.

Głównie panie odpowiedzialne są również za kierowanie oświatą w Ełku.

Dorota Teresa Karpińska jest dyrektorem Zespołu Szkół Sportowych, Danuta Wojtowicz Zespołu Szkół nr 1, na stanowiskach wicedyrektorów w tej placówce są Mariola Stefańska i Grażyna Ozorowska. Zespołem Szkół nr 2 kieruje Barbara Fiedoruk, a zastępują ją dwie kobiety Marzena Konewko i Wacława Jamrożek. W Zespole Szkół nr 5 wicedyrektorem jest Izabela Łochowska. Stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Ełku piastuje Iwona Okseniuk.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wicedyrektorkami są panie Anna Chmielewska i Renata Kacprzyk. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego kieruje Marta Obrycka, a wicedyrektorem jest Jolanta Mikołajczyk. Beata Wielgat piastuje stanowisko Wicedyrektor Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Justyna Żebrowska jest wicedyrektorem Bursy Szkolnej w Ełku.

Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku kieruje Bogumiła Gos, jej zastępcą jest Beata Krakowiak. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie rządzi Iwona Nowakowska.

Iwona Smolińska piastuje stanowisko Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ełku.

Wszystkim wymienionym i niewymienionym na tej krótkiej liście, składamy serdeczne życzenia. Pomyślności, zdrowia i radości nie tylko 8 marca.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook