Iwona Olkowicz ze Stowarzyszenia „STOPA”
Ełk 18/08/2016

Iwona Olkowicz, stowarzyszenie stopa

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2016”. W inicjatywie tej chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej – bo liczącej do 20 000 mieszkańców – miejscowości, nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, wspólnie z innymi młodymi działać. Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Po raz pierwszy regionalnym operatorem w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim jest Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA (www.stopa.org.pl). Koordynatorką tego działania jest nasz dzisiejszy gość Iwona Olkowicz. Do konkursu zgłaszać się mogą fundacje i stowarzyszenie, w tym OSP, a także domy kultury i biblioteki z małych miejscowości.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook