Inscenizacja historyczna
Suwałki 13/08/2018

Inscenizacja historyczna wizyty Józefa Piłsudskiego w Suwałkach zakończyła Dni Suwałk – Jarmark Kamedulski. W niedzielny wieczór (12.08.18) mieszkańcy mogli wcielić się w rolę suwalczan, którzy w sierpniu 1919 roku witali Komendanta i jego konną świtę. Przypomnijmy, że Józef Piłsudski odwiedził Suwałki tuż po tym jak miasto odzyskało niepodległość. Spędził w Suwałkach dwa dni, między innymi uczestniczył w nadaniu sztandaru 41. Pułkowi Piechoty oraz w uroczystym obiedzie z władzami Suwałk. Podczas niego miał wypowiedzieć symboliczne słowa skierowane do suwalczan: „Teraz ziemia wasza wolną jest”. Jak mówi Władysław Krajewski, Prezes Związku Piłsudczyków RP, który wcielił się w rolę marszałka, taka rola wielki honor i zaszczyt.

W budowaniu więzi z Suwałkami miała swój udział żona marszałka, Aleksandra, która się tu urodziła i spędziła dzieciństwo.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook