Innowacyjni nauczyciele
Suwałki 20/10/2017

Nauczyciele z Zespołu Szkół numer 6 w Suwałkach wzięli udział w szkoleniach w Wielkiej Brytanii i na Malcie. Wszystko dzięki projektowi unijnemu: Erasmus+, pod tytułem: „Innowacyjny nauczyciel pomostem do lepszej przyszłości ucznia”. W szkoleniach wzięło udział dziesięciu nauczycieli języka polskiego, angielskiego, matematyki i przedmiotów zawodowych. Uczestnicząc w projekcie nauczyciele przede wszystkim wzbogacili swoje umiejętności językowe i rozwinęli własne kompetencje w swoim sektorze. Znacznie wzrósł poziom ich wiedzy o zagadnieniach społecznych, językowych i kulturowych, zdobyli praktyczne umiejętności istotne dla swojej obecnej pracy i rozwoju zawodowego oraz zwiększyli swoją satysfakcję z pracy. Teraz nauczyciele przekażą zdobytą wiedzę uczniom.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook