„Innowacyjne usługi na rzecz seniorów”
Ełk 02/02/2017

seniorzy-e1485966352813

Samotność, wykluczenie społeczne i informacyjne, czy bariery architektoniczne. To tylko niektóre problemy z jakimi borykają się na co dzień osoby starsze. O możliwościach ich rozwiązania rozmawiano w środę (01.02.) w Ełku. Spotkanie odbyło się w ramach programu „Innowacyjne usługi na rzecz seniorów”. To ogólnopolski projekt, którego inicjatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa.

W Ełku o seniorach i ich problemach rozmawiali przedstawiciele miejskich instytucji, organizacji pozarządowych oraz sami seniorzy zrzeszeni w związkach, klubach i stowarzyszeniach. – W starzejącym się społeczeństwie działań na rzecz seniorów musi przybywać. Ważne, żeby były to projekty rozwiązujące problemy – mówi Maciej Juchniewicz z Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku.

Działania na rzecz osób starszych widać w Ełku. Funkcjonuje Karta Seniora, która gwarantuje zniżki i zachęca do korzystania z oferty miejskich instytucji. Raz w tygodniu spotyka się również Rada Senioralna, która jest organem doradczym Rady Miasta w sprawach osób starszych. Na rzecz seniorów działa również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na przykład realizując projekt pomocy sąsiedzkiej. – Trzeba wzmacniać więzi rodzinne, byśmy pamiętali, że seniorzy są ważni. Widzimy, że osoby starsze posiadający wsparcie najbliższych radzą sobie lepiej – mówi Aneta Ruszczyk, dyrektor MOPS.

Czy to jest Ełk, czy Warszawa, problemy osób starszych są podobne. – Pracujemy i wymieniamy się pomysłami, które chcemy później testować i wdrażać w całym kraju – zaznacza Marlena Muszyńska z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Ogólnopolski program „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany jest ze środków unijnych z programu Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook