5 mln zł na rozwój sportu
warmińsko-mazurskie 19/02/2016

kasa (6)

Ponad 5 mln złotych przeznaczył w tym roku Urząd Marszałkowski w Olsztynie na rozwój sportu. Dwa miliony złotych przeznaczono na promocję regionu poprzez sport i z tych środków m.in. dofinansowane zostaną największe imprezy sportowe jak Rajd Polski w Mikołajkach, czy Puchar Świata w Siatkówce Plażowej.

Ponad 3 mln z tej kwoty otrzymają stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające w obszarze sportu. O dofinansowanie starały się także kluby i fundacje sportowe m.in. z Ełku, Giżycka, Pisza, czy Wydmin. Wsparcie finansowe otrzyma ełcki Uczniowski Klub Sportowy Rona 03, którego młodzi piłkarze wyjeżdżają w tym roku na międzynarodowy turniej we Francji. Uczniowski Klub Żeglarski Pisz otrzymał fundusze na organizację wymiany polsko-francuskiej, a Mazurska Szkoła Żeglarstwa na III Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+. Fundacja „Dystans” otrzymała dofinansowanie na organizację tegorocznego Maratonu Wydmińskiego.

-Wsparcie otrzymają także niepełnosprawni sportowcy z Olecka – mówi Waldemar Buszan, dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook