II Liceum Ogólnokształcące w Ełku
Ełk 18/10/2016

ii-lo

Ponad 200 osób wzięło udział w ogólnopolskiej próbie pobicia rekordu Guinnessa w liczbie uczestników jednocześnie prowadzących resuscytację krążeniowo-oddechową. Mowa o uczniach, nauczycielach i gościach II Liceum Ogólnokształcącego w Ełku imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku, którzy włączyli się w akcję organizowaną co roku przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Była to jednak pierwsza próba zdobycia wpisu do Księgi Rekordów Guinnessa. Aby się to udało, potrzeba co najmniej 11 841 uczestników. Poprzedni rekord został ustanowiony w Niemczech, wzięło w nim udział 11 840 osób.

Punktualnie o godzinie 12.00 w placówkach, które zgłosiły się do akcji w całej Polsce uczestnicy rozpoczęli przeprowadzanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po trzydziestu uciśnięciach i dwóch wdechach osoby zmieniały się. Tak przez 30 minut. Wszystko było nagrywane i wraz z dokumentacją wysyłane do komisji sprawdzającej poprawność wykonywanych działań.

Tak było też w II Liceum Ogólnokształcącym w Ełku. Jednak jak zaznaczyła pani Kamila Banachowska – szkolny koordynator – nie chodziło tu tylko o pobicie rekordu. Ta akcja miała zmobilizować uczniów do tego, by przypomnieć sobie jak prawidłowo przeprowadzać resuscytację.

Wiedzę na ten temat posiadają obecni dziś w studiu uczniowie klasy 2G – Marta Kotarska, Bartosz Pilarczyk i Kamil Wnorowski – którzy przedstawili również naszym słuchaczom szereg porad jak udzielać pierwszej pomocy

Uczestnicy akcji przyznali, że takie działania są bardzo potrzebne. Według wstępnych danych WOŚP w akcji bicia rekordu Guinnessa w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez jak największą ilość osób wzięło udział osiemdziesiąt pięć tysięcy osób. Dokładne dane poznamy po zliczeniu wszystkich raportów przez WOŚP.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook