Hejnał
Olecko 07/09/2017

Drugi konkurs na hejnał ogłosiły władze Olecka. Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do osób pełnoletnich, głównie  muzyków, kompozytorów, instrumentalistów oraz studentów i uczniów szkół muzycznych. Utwór musi być kompozycją własną nie krótszą niż 30, i nie dłuższą niż 60 sekund. Zgłaszane utwory powinny być rozpisane na trąbkę solo. Nie może to być fragment piosenki, lecz typowy hejnał. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić maksymalnie trzy utwory, które mają rozszerzać akcenty promujące gminę oraz wzbogacać jej tradycje kulturalne.
Ze wszystkich utworów komisja konkursowa wybierze najwyżej trzy kompozycje, które zostaną poddane internetowemu głosowaniu, z udziałem mieszkańców. W przypadku wybrania tylko jednej kompozycji, przeprowadzenie głosowania nie będzie konieczne. Utwory muzyczne, wraz z wymaganymi załącznikami, można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Olecku do połowy października. Głosowanie internetowe będzie prowadzone od 23 do 31 października, a do 6 listopada komisja konkursowa podsumuje wyniki. Wybrana kompozycja zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej w Olecku. Jeśli zostanie przyjęta uchwałą, stanie się oficjalnie hejnałem Olecka. Autor wyłonionego utworu muzycznego otrzyma  2 000 złotych.
Przypomnijmy, że Olecko w tym roku ogłosiło już taki konkurs. Komisja konkursowa wysłuchała wówczas szesnastu nadesłanych utworów ale żaden nie spodobał się na tyle, by stać się hejnałem.

 

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook