Grupa radnych zarzuca szkole nieprawidłowości
Ełk 18/10/2017

Na nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zespołu Szkół Sportowych wskazuje grupa radnych powiatu ełckiego i zapowiada podjęcie działań służących zerwaniu porozumienia, na mocy którego od 2012 roku placówką administruje samorząd miejski.

W ocenie Ryszarda Skawińskiego i Anny Kossakowskiej naruszony został jeden z punktów zawartego przed laty porozumienia.

Kontrola przeprowadzona przez kuratorium oświaty w Zespole Szkół Sportowych nie wykazała, by doszło do zaniedbań jakie wskazuje grupa radnych.

We wnioskach pokontrolnych jest mowa jedynie o konieczności dostosowania regulaminu szkoły do zmienionych w tym roku przepisów, co jak zaznacza dyrektor placówki Dorota Karpińska zostało już zrobione.

Jednocześnie dyrektor przyznaje, że były przypadki, gdy dzieci rozpoczynały naukę bez jakichkolwiek zaświadczeń. Zapewnia, że w żaden sposób nie wpłynęło to na bezpieczeństwo dzieci.

Problem z możliwością uzyskania zaświadczeń od lekarza medycyny sportowej w ramach umowy z NFZ pojawił się w Ełku z końcem września – o czym informowaliśmy w wiadomościach.

Na emeryturę odszedł przyjmujący dotychczas lekarz w poradni „Pro-Medica” przy ul. Konopnickiej. Oznacza to, że rodzice uczniów, by uzyskać zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej zmuszeni byli jechać do okolicznych mniejszych miast Olecka czy Gołdapi.

Jak poinformował Artur Urbański, zastępca prezydenta Ełku, odpowiedzialny w mieście za oświatę – ten problem już udało się rozwiązać.

W budżecie miasta zagwarantowano 45 tysięcy złotych, które przeznaczone zostaną na wykonanie badań. Lekarz medycyny sportowej zgodnie z ustalonym grafikiem będzie przyjmował uczniów w szkołach miejskich.

W ocenie Urbańskiego- negatywna opinia radnych powiatowych o funkcjonowaniu Zespołu Szkół Sportowych jest krzywdząca.

Z informacji uzyskanych przez naszego reportera wynika, że grupa radnych powiatowych złożyła już wniosek o zwołanie w trybie nadzwyczajnym sesji, która dotyczyć będzie porozumienia, na mocy którego samorząd miejski zarządza Szkołą Sportową.

Termin nie został jeszcze wyznaczony.

 

Nasi Partnerzy

Napisz do nas

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Copyright © 2022. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook