Granty burmistrza Giżycka. Do wzięcia jest 380 tysięcy
Giżycko 09/12/2020

Ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, ale też ochrona zwierząt i ekologia. Burmistrz Giżycka ogłosił otwarte konkursy na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta.

Wszystkie działania mają być realizowane w 2021 roku.

W sumie do podziału jest prawie 380 tysięcy złotych.

Mówi Magdalena Telak z giżyckiego ratusza.

Oferty realizacji tych zadań należy składać poprzez system elektroniczny WITKAC. Ale nie tylko. Po złożeniu oferty dokumenty wraz z potwierdzeniem złożenia w systemie, należy dostarczyć do giżyckiego ratusza.

Jak dodaje Magdalena Telak, oferty złożone tylko w formie elektronicznej albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin składania ofert mija 30 grudnia.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook