Gala Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
Ełk 07/06/2024

To było spotkanie z udziałem najzdolniejszych uczniów ełckich szkół podstawowych.

Mowa o Gali Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Wydarzenie takie organizowane jest przez tutejszy Urząd Miasta jeszcze przed rozpoczęciem letnich wakacji od wielu już lat.

Mówił prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz. W sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury zgromadzili się w czwartek (06.06) uczniowie siedmiu miejscowych szkół podstawowych, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy, zaangażowaniu nauczycieli i wsparciu rodziców, pochwalić się mogą zdobyciem tytułu laureata w wojewódzkich konkursach przedmiotowych.

– By osiągnąć sukces, konieczna jest współpraca – podkreśla uczestnicząca w uroczystej gali Regina Merchelska, zastępca dyrektora w Szkole Podstawowej nr 5 w Ełku im. Marii Konopnickiej, nauczycielka biologii od lat przygotowująca uczniów do konkursów.

Nina Ewko, Lena Górska i Rafał Faszczewski są zdobywcami tytułu laureata wojewódzkiego konkursu z biologii. Jakie korzyści niesie za sobą to osiągnięcie? Między innymi o to pytał nasz reporter Oskar Choruży.

Tytuł laureata z konkursu przedmiotowego zwalnia uczniów z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu i daje im najwyższą ocenę na świadectwie. Dodatkowo laureaci są w pierwszej kolejności przyjmowani do szkół średnich.

 

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook