Fundusze na kształcenie i pomoc w znalezieniu pracy
Region 28/12/2018

160 osób w trudnej sytuacji życiowej z Suwalszczyzny uzyska pomoc w znalezieniu pracy i dodatkowym kształceniu. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał blisko 8 milionów zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 9 projektów dotyczących aktywnej integracji. Trzy z nich dotyczą pomocy dla mieszkańców Suwalszczyzny a kwota dofinansowania wynosi ponad 2 miliony 400 tysięcy.

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” zrealizuje projekt „Aktywnie w lepszą przyszłość”, pomagający w podjęciu zatrudnienia. Celem jest pomoc dla 60 osób z powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego oraz miasta Suwałki.

Z kolei Stowarzyszenie dla Europy dotację przeznaczy na drugą edycję projektu „Aflatoun – innowacyjne narzędzia wspierające interwencję socjalną”. Jest skierowany do 50 osób z powiatów sejneńskiego i suwalskiego.

Powiat sejneński zrealizuje projekt w którym pomocą zostanie objętych 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach. Będą dla nich prowadzone indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem oraz warsztaty rozwoju osobistego, spotkania z doradcą zawodowym, trening pracy. Projekt zakończą szkolenia i staże zawodowe.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook