English is easy
Suwałki 08/05/2018

Egzamin z języka angielskiego zdają we wtorek (08.05) maturzyści z Suwałk. Abiturienci muszą rozwiązać zadania sprawdzające umiejętności czytania, pisania i słuchania. Jak mówili tuż przed wejściem do sali maturzyści z II Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach, znajomość języka angielskiego pomoże im w życiu.

Maturzyści muszą obowiązkowo zdać pisemną i ustną maturę z dowolnego języka obcego. Jednak, jak mówi Romuald Borkowski, dyrektor II LO, młodzież najczęściej wybiera właśnie język angielski.

W najbliższych dniach kolejne testy z języków obcych i innych wybranych przedmiotów dodatkowych.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2021. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook