„Ełku! Konsultujesz-decydujesz!”
Ełk 20/09/2017

„Ełku! Konsultujesz-decydujesz!” – to hasło tegorocznych konsultacji społecznych programu współpracy miasta Ełk z organizacjami pozarządowymi.

Wszyscy zainteresowani dokumentem mogą się wypowiedzieć i wnieść uwagi od 25 września do 12 października.

W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Ełku, w szczególności organizacje pozarządowe oraz organizacje zrzeszające wolontariuszy i Organizacje Pożytku Publicznego, które mają siedzibę na terenie miasta, oraz podmioty mające siedzibę poza Ełkiem, ale ich cele statutowe związane są z rozwojem miasta.

Tomasz Andrukiewicz – prezydent Ełku.

Swoje wnioski można wysłać mailem do urzędu. Można też zgłosić się osobiście do Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy ulicy Małeckich 3.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook